Szabályzatok

Szabályzatok

Szabályzatok

DOKUMENTUM

LETÖLTÉS

Click here for the Regulations in English

Összegyetemi (ELTE) szabályozások

ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata – Hallgatói Követelményrendszer PDF

(2016-tól) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Szabályzata

/Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötetének – Hallgatói Követelményrendszer (HKR) – 6. melléklete, mely a 2016/17-es tanévtől felvettekre vonatkozik./

 

PDF

(2016-ig) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Doktori Szabályzata

/Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata (ELTE SZMSZ) I. kötetének – Szervezeti és Működési Rend (SZMR) – 12. melléklete. Hatályon kívül helyezve 2016. szeptember 1. napjától. A doktori képzésre a 2016/2017-es tanévet megelőzően beiratkozottakra és a 2016. szeptember 1-jén doktorjelölti jogviszonyban állókra azonban ezt a szabályzatot kell alkalmazni./

PDF

Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

(2023) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata PDF

(2021) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

(2016) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

PDF

Szociológia Doktori Iskola kredittanterve (magyar nyelvű képzések)

(2023) A Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris társadalomkutatások, Szociológia, és Társadalom- és szociálpolitika programjainak kredittanterve a 2023/24-es tanévtől felvettek számára PDF
(2022) A Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris társadalomkutatások programjának kredittanterve a 2022/23-es tanévtől felvettek számára PDF
(2020) A Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris társadalomkutatások, Szociológia, és Társadalom- és szociálpolitika programjainak kredittanterve a 2020/21-es tanévtől felvettek számára PDF
(2016) A Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris társadalomkutatások, Szociológia, és Társadalom- és szociálpolitika programjainak kredittanterve a 2016/17-es tanévtől felvettek számára PDF
(2008) A Szociológia PhD program képzési terve a 2008-ban és azt követően felvett hallgatók részére PDF
(2008) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskolájának kreditrendszerű szabályozása PDF

Szociológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási Szabályzata

(2023) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási Szabályzata és Eljárásrendje (a szabályzat mellékletei egyenként is letölthetők) PDF

(2021) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola Minőségbiztosítási Szabályzata és Eljárásrendje (a szabályzat mellékletei egyenként is letölthetők)

PDF

(2016) A Szociológia Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

PDF

(2014)  A Szociológia Doktori Iskola minőségbiztosítási terve

PDF

Egyéb dokumentumok

Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya által elfogadott folyóiratlisták elérhetősége LINK

Folyóiratlista (elismert folyóiratok kiegészítő listája)

XLS

ELTE Etikai kódex

PDF

ELTE Adatkezelési Szabályzat

PDF

ELTE TáTK SZDI – Forrásmegjelölésre vonatkozó irányelvek és szabályok

PDF

ELTE TáTK SZDI – Tájékoztatás a predátor konferenciákról és folyóiratokról (ENG)

PDF

ELTE TáTK – Kutatásintegritási, Etikai és Adatkezelési Bizottság LINK
Formanyomtatványok (beadványok, kérvények, stb. DOCX formátumban) LINK

Fellebbezési lehetőség

A Neptun rendszerben tárolt hallgatói e-mail címről a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság e-mail címére (hjb@kancellaria.elte.hu). A fellebbezésnek legalább a következőket kell tartalmaznia: a hallgató neve, Neptun kódja, lakcíme, a hallgató karának neve, a fellebbezéssel élni kívánó határozat megjelölése, a fellebbezés indoka.

Az ELTE adatvédelmi tisztviselője

Dr. Csibra Klára
Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Tel.: +36-1-411-6500/2855 
E-mail: strategia@rk.elte.hu