Karrierlehetőségek

Karrierlehetőségek

Az USA Munkastatisztikai Hivatala szerint a közeljövőben a statisztikusi szakma (az adatok mérésének és az adatokban levő bizonytalanság értelmezésének, kontrollálásának és kommunikálásának tudománya) egyike lesz a leggyorsabban terjedő szakmáknak. Ez a várható növekedés egy már eddig is meglevő, 15 éves keresettség-emelkedés folytatása, mely növekedés a keresetek tekintetében is megnyilvánult.

Az itt végzett hallgatók visszajelzései szerint is könnyű volt állást találniuk, nálunk szerzett ismereteik piacképesnek bizonyultak.

Elhelyezkedésük szempontjából jelentős segítségnek bizonyult a képzésbe foglalt kötelező 120 órás szakmai gyakorlat – a gyakorlati idő leteltével többüknek azonnal állást ajánlottak. Tudományos, kutatói pályára, doktori programban történő képzésre készülő hallgatóink ugyanakkor demonstrátorként is teljesíthetik a szakmai gyakorlatot, a Társadalomtudományi Karon oktatott statisztikai tárgyú gyakorlati kurzusok megtartásával, vagy oktatóink mellett kutatási asszisztencia vállalásával. A tudományos pályára való készülést támogatja, hogy hallgatóink tudományos nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon, külföldi részképzéseken vehetnek részt.

A survey statisztikus és adatanalitikus diplomát szerzett hallgatók főbb elhelyezkedési területei: a piac- és közvélemény-kutató cégek elemzési részlege, a vállalatok piackutatási menedzsmentje, a non-profit szféra és a tudományos kutatóintézetek módszertani csoportja. Kiemelt célcsoportot jelent a közigazgatásban, illetve a közigazgatás megbízásából pályázatok kiírásához és eredményességének vizsgálatához készülő kutatások elemzését végző szakemberek. Ezek a területek már jelenleg is jelentős igényt mutatnak olyan szakemberek iránt, akiket a szak képez ki, és a kereslet a jövőben várhatóan még tovább nő. A következő cégeknél dolgoznak nálunk végzett szakemberek (a teljesség igénye nélkül): AonHewitt humánerőforrás és outsourcing tanácsadó cég, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Deutsche Telekom, AdWare Research Kft., Hétfa Kutatóintézet, Inter Media Group Kft., Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt., AC Nielsen piackutató, Ringier Kiadó, Maven7 hálózatkutató, MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, Állami Számvevőszék, Központi Statisztikai Hivatal, TV2, Infinety Online Média és Marketing Kft., NRC Piackutató Kft., ClementineConsulting, Telenor, Precognox, BME-Infokom.

Ugyanakkor végzett hallgatóink közül többen kutatóintézetekben vagy a felsőoktatásban dolgoznak, mivel a mesterszak doktori képzésben való részvételre is felkészít, potenciálisan valamennyi olyan diszciplínában, amelyet a képzés programja magában foglal (alkalmazott matematika, statisztika, társadalomtudomány, számítástudomány). Doktori képzések, ahova az utóbbi két-három évben végzett hallgatóink sikerrel jelentkeztek: a Corvinus és az ELTE szociológia doktori iskolája, a Sussex University Economics doktori programja, a CEU Network Science doktori programja.

Miért válaszd az ELTE survey statisztika és adatanalitika szakot?

"Egy olyan szakot kerestem, aminek modern, külföldön is versenyképes a tanterve, és speciális tudást ad. Tetszett, hogy a társdalomtudomány és a matek keveréke, és alapszinten programozni is tanít (...) Napi szinten használok komplex statisztikai módszereket, és kódolom le őket Statában. A survey statisztika nélkül ez szóba sem jöhetne."
Bencsik Panka, PhD hallgató, University of Sussex, Közgazdaságtan Tanszék, London
Tovább a teljes interjúra

"Különösen tetszett a mesterszakban az oktatás kiscsoportos jellege, ami mind a hatékonyság, mind a közösség szempontjából előnyös volt. A viszonylag alacsony óraszám és a sok otthoni  feladat segítette az önálló munkavégzésre való képesség fejlődését, de azt is lehetővé tette, hogy munkát vállaljunk az egyetem mellett, így a mesterszak elvégeztével a többség nem volt munkatapasztalat nélküli pályakezdő."
Séd Levente, pénzügyi csoportvezető (NGO-nál)
Tovább a teljes interjúra

„A survey-es kurzusok egy olyan tudáskészlettel szereltek fel, ami mind a mai napig segít abban, hogy megálljam a helyem a nemzetközi kutatói porondon, hiszen a survey-es sillabusz lépést tartott a külföldön elterjedt módszerekkel is. Doktoranduszként és kutatóként gyakran szembesülök olyan új módszerekkel, amiket még csak pár cikkben alkalmaztak. A survey-en szerzett matematikai és módszertani jártasságom elengedhetetlen ahhoz, hogy végül saját magam is helyesen tudjam ezeket az új módszereket alkalmazni.”
Ignácz Zsófia, PhD hallgató, Berlin Graduate School of Social Sciences, European PhD for Social-economic and Social Statistics, Humboldt Universität zu Berlin
 
„Elsősorban a survey statisztika szakiránynak köszönhetem, hogy az egyetem befejezése után pár héttel már kutatóként dolgozhattam, ami meghatározó időszak volt a későbbi pályám alakulása szempontjából is. A médiakutatás területén naponta újabb és újabb módszertani problémákkal kerülök szembe, melyek megoldásában a mai napig sokat segít a szakirányon megszerzett módszertani magabiztosság és az elméletet a gyakorlattal együtt kezelő, problémamegoldó szemléletmód.”
Melles Katalin, Ipsos Zrt., médiakutatási igazgató
 
„Munkám során a különböző adatgyűjtési módok előnyeivel, hátrányaival és szervezésével foglalkozom, ezért maximálisan ki tudom használni a szakon tanultakat. A szakon elsajátított ismeretek közül legfontosabbnak a módszertani szemléletmódot tartom.”
Jamalia Natalie, Központi Statisztikai Hivatal, Adatgyűjtés-módszertani osztály
 
„Egy kutatócég működésében elengedhetetlen, hogy az elemzők és programozók jól megértsék egymást, melyhez elemzői oldalról a társadalomtudományi gondolkodásmód önmagában nem elegendő. A survey-n szerzett matematikai és alapvető programozási ismeretek lehetővé teszik a közös ötletelést és egymás munkájának jobb megértését, mely felbecsülhetetlen kincs a mindennapi működés és fejlesztés során.”
Vásárhelyi Orsolya, elemző, Maven Seven Hálózatkutató Zrt..
 

2018.11.21.