Társadalmi Változások Története Kutatóközpont


Oktatók, kutatók

Szívós Erika Dr. habilitált egyetemi docens
Mellék: 5335
Szoba: II. em. 266.
E-mail: szivos.erika@btk.elte.hu