Társadalomtudományi Kar szervezeti egységei

Empirikus Tanulmányok Intézete
Közgazdaságtudományi Intézet
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Szociális Tanulmányok Intézete
Szociológia Intézet
Társadalmi Kapcsolatok Intézete
Digitális Szociológia Kutatóközpont
Drogtanulmányok Kutatóközpont
Egészség-Gazdaságtani Kutatóközpont
ELTE Data for Good munkacsoport
ELTINGA-ELTEcon Ingatlanpiaci Kutatóközpont
Emberi Jogi Kutatócsoport
Empirikus Migrációkutató Központ
Eszmetörténeti Kutatócsoport
Európai cigány kutató és monitoring központ
Európai Tanulmányok és Kutatások Egyetemközi Kutatócsoport
Foglalkozás – Szociológiai Kutatóközpont
Gender Studies Kutatóközpont
Gyermekjóléti kutatóközpont
Hálózati és Információs Társadalom Kutatóközpont
Humánerőforrás Fejlesztő Kutatóközpont
Intézményi Szakpolitikai Kutatócsoport
Kelet-Közép-, Kelet- és Délkelet-Európai Kutatócsoport
Kockázat és Kommunikációs Kutatóközpont
Kommunikáció- és Médiaszociológiai Kutatóközpont
Közel-Keleti Kutatóközpont
Közvetlen demokrácia és választási rendszerek Kutatóközpont
Márka-és marketingkommunikációs Kutatócsoport
Medical and Psychological Anthropology Lab
MTA-ELTE New Vision Lendület Research Group
MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport
Oktatás-és Ifjúságkutató Központ
Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport
Politikai Magatartásvizsgáló Kutatóközpont
Problémamegoldó rendszerek Kutatócsoport
Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport
Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoport
Research Center for Computational Social Sciences
Roma/cigány Kultúra Kutató Antropológusok (ROKKA) Kutatócsoport
Survey Methods Room Budapest Kutatócsoport
Szegénység Kutatóközpont
Szociálgerontológia Munkacsoport
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont
Társadalmi Trauma Kutatócsoport
Társadalmi Változások Története Kutatóközpont
Tudománykutató Központ
Vallásantropológia Kutatóműhely
Városi és Regionális Kutatások Központja