Társadalomtudományi Kar szervezeti egységei

Empirikus Tanulmányok Intézete
Közgazdaságtudományi Intézet
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Szociális Tanulmányok Intézete
Szociológia Intézet
Társadalmi Kapcsolatok Intézete
Digitális Szociológia Kutatóközpont
Drogtanulmányok Kutatóközpont
Egészség-Gazdaságtani Kutatóközpont
ELTE Data for Good munkacsoport
ELTINGA-ELTEcon Ingatlanpiaci Kutatóközpont
Emberi Jogi Kutatócsoport
Empirikus Migrációkutató Központ
Eszmetörténeti Kutatócsoport
Európai cigány kutató és monitoring központ
Európai Tanulmányok és Kutatások Egyetemközi Kutatócsoport
Foglalkozás – Szociológiai Kutatóközpont
Gender Studies Kutatóközpont
Gyermekjóléti kutatóközpont
Hálózati és Információs Társadalom Kutatóközpont
Humánerőforrás Fejlesztő Kutatóközpont
Intézményi Szakpolitikai Kutatócsoport
Kelet-Közép-, Kelet- és Délkelet-Európai Kutatócsoport
Kockázat és Kommunikációs Kutatóközpont
Kommunikáció- és Médiaszociológiai Kutatóközpont
Közel-Keleti Kutatóközpont
Közvetlen demokrácia és választási rendszerek Kutatóközpont
Medical and Psychological Anthropology Lab
MTA-ELTE New Vision Lendület Research Group
Oktatás-és Ifjúságkutató Központ
Peripato Összehasonlító Társadalmi Dinamika Kutatócsoport
Politikai Magatartásvizsgáló Kutatóközpont
Problémamegoldó rendszerek Kutatócsoport
Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport
Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoport
Roma/cigány Kultúra Kutató Antropológusok (ROKKA) Kutatócsoport
Szegénység Kutatóközpont
Szociálgerontológia Munkacsoport
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont
Társadalmi Trauma Kutatócsoport
Társadalmi Változások Története Kutatóközpont
Tudománykutató Központ
Vallásantropológia Kutatóműhely
Városi és Regionális Kutatások Központja