Társadalomelmélet Tanszék

Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 2.134A
Telefon: 372-2500/6824
E-mailtitkarsag_szocintezet@tatk.elte.hu

A tanszék 1990-ban alakult az ELTE Szociológiai Intézetében. Vezetője 1990-1992 között Somlai Péter, 1992-1994 között pedig Némedi Dénes volt. A tanszék célja kezdettől fogva az egyetemes és magyar szociológiai elméletek történetének feldolgozása, illetve oktatása. A munkatársak ennek keretében tanítanak hosszabb korszakokat, fontos irányzatokat és nagy hatású elméleteket, s ennek érdekében foglalkoznak olyan szövegek elemzésével, amelyeket a társadalomelméletben irányt adó mesterek (például M. Weber, E. Durkheim vagy az újabbak közül J. Habermas, P. Bourdieu) írtak. Törekednek arra is, hogy a hallgatókkal feldolgozzák a magyar szociológia történetének egy-egy fontosabb időszakát (például a 20. század elejét), alkotójának (például Erdei Ferencnek vagy Bibó Istvánnak) munkásságát, irányzatát.

Félfogadási rend

Hétfő: 09:00–13:00
Kedd: 11:00–14:00 
Szerda: 11:00–14:00
Csütörtök: 09:00–12:00
Pénteken félfogadás nincs.

Oktatók fogadóórái
Óraadók


Vezetés

Pál Eszter tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Mellék: 6847
Szoba: 2.136A
E-mail: pal.eszter@tatk.elte.hu

Munkatársak

Sutka-Czakó Bernadett tanszéki titkár
Mellék: 6824
Szoba: 2.134A
E-mail: bernadett.czako@tatk.elte.hu

Oktatók, kutatók

Havrancsik Dániel egyetemi adjunktus
Mellék: 6840
Szoba: 2.131A
E-mail: havrancsik.daniel@tatk.elte.hu
Sik Domonkos habilitált egyetemi docens
Mellék: 6631
Szoba: 2.132B
E-mail: sik.domonkos@tatk.elte.hu
Somlai Péter professor emeritus
Mellék: 6849
Szoba: 7.88 B
E-mail: somlaipet@gmail.com
Szabari Veronika habilitált egyetemi docens
Mellék: 6880
Szoba: 249
E-mail: szabari.veronika@tatk.elte.hu
Takács Erzsébet habilitált egyetemi docens
Mellék: 6849
Szoba: 2.137/A
E-mail: takacs.erzsebet.klara@tatk.elte.hu
Zombory Máté habilitált egyetemi docens
Mellék: 6848
Szoba: 2.132A
E-mail: zombory.mate@tatk.elte.hu