Survey Methods Room Budapest Kutatócsoport

A Survey Methods Room Budapest kutatócsoportot 2022 szeptemberében a Statisztika Tanszék három oktatója, Szeitl Blanka, Tátrai Annamária és Fellner Zita hozta létre. A kutatócsoport senior és junior kutatók munkájával, valamint hallgatók becsatornázásával hosszú távon tervezi vizsgálni a survey felmérések módszertani kritériumaihoz kapcsolódó kérdéseket. 

A kutatási profil a kérdőíves felmérések számos aspektusát érinti: ide tartoznak a mintavétellel, súlyozással, kiválasztással és becsléssel kapcsolatos vizsgálatok. A kutatócsoport foglalkozik valószínűségi és nemvalószínűségi mintákkal, valamint kérdőíves kísérletekkel is, de kizárólag olyan felmérésekkel dolgozik (valós adatokkal vagy szimulációk segítségével), melyek kérdőíves adatgyűjtésből származnak (azaz nem vizsgálnak kizárólag big data jellegű adatokat). 

A kutatók olyan kutatási kérdésekre keresik a választ, amelyek kifejezetten módszertani irányultságúak. A kutatócsoport céljai között szerepel a nemzetközi tudományos közegbe történő beágyazódás, együttműködés más egyetemekkel, kutatócsoportokkal, rendszeres konferencia megjelenések, idegen nyelvű publikációk, valamint workshopok szervezése is. Mindezekkel aktívan kíván hozzájárulni az egyetemen folyó tudományos munkához.

2022-ben a Survey Methods Room Budapest kutatócsoport önálló TINLAB (Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium) projektet nyert a hazai online survey kutatások módszertani vizsgálatára. A „Közvéleménykutatási módszerek új technológiai és társadalmi környezetben” című projekt témája az online survey adatgyűjtések kiértékelése a következő szempontok mentén: minta-összetétel, becslések megbízhatósága, illetve általános alkalmazhatósági kérdések. A projekten belül a kutatók valós és szimulált survey adatokkal is dolgoznak, eredményeikből interaktív dashboard készül. 

A kutatócsoport kisebb, önálló kutatásai 2023-ban olyan témák köré szerveződnek, mint a válaszadóvezérelt mintavétel (respondent-driven sampling, RDS), a statistical disclosure kontrol, a panelkopás (panel típusú adatfelvételek lemorzsolódása, erodálódása) és a különböző társadalmi csoportok pénzügyi helyzetének mérhetősége.

A kutatócsoport honlapja: https://surveymethodsroom.hu/


Oktatók, kutatók

Szeitl Blanka egyetemi tanársegéd
Mellék: 6873
Szoba: 2.65
E-mail: szeitl.blanka@tatk.elte.hu