Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség – speciális szükségletű hallgatók

Esélyegyenlőség – speciális szükségletű hallgatók

Információ speciális szükségletű hallgatóknak

Mit jelent a speciális szükséglet?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy  beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.
 
Mivel igazolhatom a speciális szükségletemet?
 
Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI – Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és RSZSZ – Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleményével, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 
Fogyatékosság esetében: 
  • Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye szükséges hozzá (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság)
  • Ha a fogyatékosság, a tankötelezettség ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkezel a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor 2020. szeptember 1. előtt a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei/járási Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (és jogelődjeik) szakvéleménye; 2020. szeptember 1. után az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménye szükséges.
Bővebb információ:

Információ fogyatékossággal élő hallgatóknak

A Társadalomtudományi Kar lehetőséget nyújt fogyatékossággal élő hallgatói számára arra, hogy különböző formákban segítséget kapjanak egyetemi tanulmányaik sikeres befejezéséhez.

A segítség igénybevételéhez az érintett hallgatóknak REGISZTÁRLNIUK kell a kar fogyatékosügyi koordinátoránál. 
 
A regisztráció alkalmával az alábbi linken elérhető Adatlap kitöltésével és személyes megbeszéléssel a kari koordinátor felméri a hallgató speciális szükségleteit. Ehhez szükséges, hogy a hallgató bemutassa a fogyatékosságot igazoló szakvélemények eredeti példányát. A hallgatónak a koordinátornál történő regisztrációkor írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy igénybe kívánja-e venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot a kurzusfelvétel során. A regisztrációkor még egy nyilatkozat aláírására is sor kerül, amennyiben a hallgató a speciálisan adaptált, digitális tananyaghoz az Egyetemi Könyvtár által működtetett EDIT-ből (ELTE Digitális Intézményi Tudástár) szeretne hozzáférni. 

A fogyatékossággal élő hallgatók ügyeiért felelős kari koordinátor: Bulyáki Tünde 

A Karon jelenleg elérhető segítségnyújtási formák:
  • a tanulást segítő speciális eszközök igénybevétele a kari könyvtárban, illetve egyes eszközök kölcsönzési lehetősége.
  • speciális vizsgáztatási körülmények biztosítása (vak, gyengénlátó hallgatók számára szóbeli vizsga, tesztlapok esetén nagyobb betűmérettel nyomtatott dokumentáció stb.)
  • kurzusfelvételnél előnyben részesítés 
  • személyi segítségnyújtás (ezt abban az esetben lehet az egyetemen igénybe venni, ha az elérhető szociális szolgáltatások nem tudják vállalni a segítségnyújtást)
  • a tanulmányi ügyekkel és az egyetemi élettel kapcsolatos problémás ügyekben közvetítés, segítségnyújtás.
  • félévente 300 oldal ingyenes fénymásolás, nyomtatás (ELTE TáTK HÖK)
A fent ismertetett segítségnyújtási formákat a fogyatékosügyi koordinátornál regisztrált hallgatók térítésmentesen vehetik igénybe.
 
Pénzbeli támogatást, szociális segélyt a fogyatékossággal élő hallgatók a hallgatói önkormányzat támogatási rendszerén keresztül vehetnek igénybe.
 
A Lágymányosi Campus épületei jobbára akadálymentesítve vannak, azonban a fejlesztési folyamat még messze nem ért véget. A Kar évről évre igyekszik újabb beruházásokat eszközölni a teljes akadálymentesítés elérése érdekében. Ehhez nagy segítséget jelent az érintett hallgatók visszajelzése ezért arra bátorítunk mindenkit, hogy közlekedési nehézségeikkel, a különböző eszközök, szolgáltatások használata során tapasztalt problémákkal forduljanak a kar fogyatékosügyi koordinátorához. 
 
Az egyetem és az IBM 2008-ban kötött együttműködési megállapodása értelmében a fogyatékossággal élő hallgatóknak lehetőségük van az északi épület 7. emeletén elhelyezett nyelvi labor használatára. Az IBM lehetőséget biztosít továbbá gyakornoki állások betöltésére, ezek meghirdetésére a tavaszi félévben kerül sor.
 
A fogyatékossággal élő hallgatók egyetemi életét megkönnyítő bármilyen javaslatot, vállalást, kezdeményezést örömmel várunk!
 
Kérjük, keresse a kapcsolatot a kari esélyegyenlőségi munkacsoport tagjaival:
 
A fogyatékossággal élő hallgatók ügyeiért felelős kari koordinátor: Bulyáki Tünde
Szoba: 204. szoba
Telefonmellék: 6710
 
Hallgatói segítség és érdekképviselet:
 
TáTK HÖK esélyegyenlőségi referens: 
Telefonszám: +36-30-806-30-00/6878
HÖK Iroda: -1.68 (alagsor)
 
EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság
Elnök: Porkoláb Eszter, esélyegyenlőségi referens