E-tananyagok

E-tananyagok

E-tananyagok

E-tananyagok
Dokumentumok (ABC-sorrendben)
Adamik Mária (szerk.): Bevezetés a szociálpolitika nem szerinti értelmezésébe
Ágh Tamás–Inotai András: Patient-Reported Outcomes: Principles of Measurement and Applicability in Economic Evaluation
Bányai Emőke (szerk): Szociális esetek gyűjteménye a szociális joghoz kapcsolódóan
Bányai Emőke (szerk.): A globalizáció kihívásai
Bányai Emőke (szerk.): A szociális esetek jogi és etikai összefüggései
Bányai Emőke és Darvas Ágnes (vál.): Szülői szabadságok és koragyermekkori programok – első rész
Bányai Emőke és Darvas Ágnes (vál.): Szülői szabadságok és koragyermekkori programok – második rész
Barcy Magdolna: Segítő módszerek, fejlesztő támogató eljárások
Bulyáki Tünde: Mentális zavarral élő emberek felépülését támogató pszichoszociális stratégiák
Csepeli György–Örkény Antal: Nemzet és migráció
Csongor Anna és Sziklai István (szerk.): Fejlesztéspolitika, stratégiai programalkotás a szociálpolitikában
Elekes Zsuzsanna: Egészségkárosító magatartás és mérési módszerek
Hadas Miklós: Férfikutatások (Szöveggyűjtemény)
Halmai Gábor, Juhász Gábor, Majtényi Balázs, Salát Orsolya: Nemzetközi emberi jogok
Hegyi-Halmos Nóra: Foglalkoztathatóvá tétel és a képezhetőség fejlesztése
Juhász Gábor–Tausz Katalin: Szociális jog
Katz Katalin: Szociális munka és szupervízió: irányelvek, megközelítések, dilemmák
Kövér Ágnes (szerk.): Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség a fogalkoztatáspolitikában
Kövér Ágnes: Egyenlő Bánásmód és Esélyegyenlőség a Foglalkoztatáspolitikában
Ladányi János: (1.) Szociális munka és etnikai konfliktusok, Válogatott tanulmányok (1975–2010)
Ladányi János: (2.) Társadalom és térszerkezeti átalakulások, Válogatott tanulmányok (1975–2010)
Németh Renáta: Az automatizált szövegfeldolgozás szociológiai lehetőségei
Németh Renáta: Az okság alternatív fogalmi és módszertani megközelítései a szociológiában
Nyilas Mihály (szerk.): Globális szociálpolitika
Nyilas Mihály (szerk.): Nemzetközi kitekintés a foglalkoztatási és jóléti politikák alakulásáról
Nyilas Mihály (szerk.): Összehasonlító jóléti elemzések
Nyírádi Adrienn (szerk.): A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai (Szöveggyűjtemény)
Orosz Éva (szerk.): Egészségpolitika (Szöveggyűjtemény)
Orosz Éva: Egészségpolitika (Hallgatói kézikönyv)
Reynolds, Vikky: Az igazságosság – A közösségi munka fenntarthatósága érdekében
Sadan, Elisheva: Közösségi tervezés és empowerment
Sziklai István (szerk.): Az Európai Unió szociális politikái
Szilágyi Klára (szerk): A pályaorientáció szerepe a társadalmi integrációban
Tánczos Éva (szerk.): Szociális munka és munkaerő-piaci aktivizálás
Vercseg Ilona: Fejezetek az európai közösségfejlesztés történetéből
Vercseg Ilona: Közösségelmélet
Vercseg Ilona: Közösség és részvétel – A közösségfejlesztés és a közösségi munka gyakorlatának elmélete