Küldetésünk, viziónk és értékeink

Küldetésünk, víziónk és értékeink

Küldetésünk, víziónk és értékeink

Küldetésünk:

hogy karunk inspiratív, sokszínű és befogadó környezetet biztosítson minden itt tanuló hallgató és kutató-oktató számára. 

Magyarország első számú egyetemének karaként és az ország vezető társadalomtudományi oktató intézményeként arra törekszünk, hogy a világot – a társadalom mikro és makro szintjein – érteni, megváltoztatni, jobbítani kívánó szakembereket képezzünk a lehető legmagasabb szakmai színvonalon. 

Víziónk:

hogy a kortárs felsőoktatási trendeknek megfelelően olyan képzési hellyé váljunk, amely:
  • szervesen kapcsolódik az itthoni és nemzetközi akadémiai közösségbe, továbbá 

  • mind szellemiségében, mind szakmaiságában otthont képes adni országokon és kontinenseken, valamint kultúrákon és diszciplínákon átívelő tudományos kutatásoknak, oktatási projekteknek.

Víziónk, hogy támogató, ösztönző légkört biztosítsunk minden magyar és külföldi hallgatónk és kutató-oktatónk számára.

Értékeink:

Kritikai gondolkodás

Hisszük, hogy a világ megismerésének tudományos gyakorlatában egyaránt fontos a tradíció és a kritikai gondolkodás. Tudjuk, hogy történeti szemléletmód és az újító, kritikai reflexió szintézise vezet a tudomány haladásához. 
 

Kollaboráció – csapatmunka

Hiszünk az intézmények és kutatók közötti párbeszéd fontosságában és a tudásmegosztásban. Mind a tananyagfejlesztés, mind az oktatás során előtérbe helyezzük a csapatmunkát, hogy hallgatóinkat a lehető legfrissebb tudományos trendekkel ismertethessük meg, illetve felkészítsük őket a munkaerő-piaci és akadémiai gyakorlatokra.
 

Befogadás – nyitottság

Hiszünk a sokszínűség erejében és a véleményszabadságban. Autonóm személyeket oktatunk, akikre partnerként tekintünk: becsüljük hallgatóink intézményi teljesítményét és tiszteljük gondolkodó, érző és létező személyiségük egészét.  
 

Társadalmi felelősségvállalás

Hiszünk a társadalmi felelősségvállalás szükségességében. Minden kari polgárunkat arra ösztönözzük, hogy a maga érzékenységének megfelelő eszközökkel és módszerekkel tegyen a közösségért és a környezetért.