Tanulmányi Információk

Tanulmányi információk

Tanulmányi információk

ÜGYEK

DOKUMENTUMOK  

Idegennyelvi követelmények az ELTE TáTK alap-, és mesterképzésein 2022/23/1-től Idegennyelvi követelmények az ELTE TáTK budapesti alap-, és mesterképzésein a tanulmányaikat 2022/2023-as tanévben és azt követően megkezdő hallgatók számára

Átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás  (2020/2021. II. félév)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020/2021-es tanév tavaszi szemeszterére szóló átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozás
(hatályos: 2021. május 10.)

Tanulmányi és vizsgaszabályozás a hibrid oktatásra (2020/2021. I. félév)

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszerjárványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem járványügyi készültségre tekintettel elrendelt hibrid oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos tanulmányi és vizsgaszabályozása kiegészítése a számonkérésre vonatkozó szabályokkal

Tanulmányi és vizsgaszabályozás a távolléti oktatásra (2019/2020. II. félév)

Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai 

 

Kiemelt szabályzatok az ELTE dokumentumtárából

ELTE TáTK Szervezeti és Működési Szabályzat

Hallgatói Követelményrendszer

Academic Regulations for Students

Források, hivatkozások feltüntetése

Források, hivatkozások feltüntetése

 

Átjelentkezés más intézményből

Átvételi kérelem

Transfer request

Részismereti képzés / vendéghallgatás / felnőttképzési jogviszony

Kérelem részismereti képzésre / vendéghallgatásra / felnőttképzési jogviszonyra

Tanulmányi adatok ellenőrzése Ügyfélkapun Tanulmányi adatok ellenőrzése Ügyfélkapun (elsősorban állami ösztöndíjas hallgatók részére)

Tutorálás / Honorácior

Tutorálást a HKR 26. §-a és 445. §-a alapján, honorácior státuszt a HKR 27/A-E. §-a és 445. §-a alapján lehet kérelmezni Neptunon keresztül.

Dékáni méltányosság

2022. június 16-tól Prónai Csaba a TáTK dékánja. A dékán úr a mindenkori oktatási ügyek dékánhelyettesét hatalmazta fel a hallgatói méltányossági ügyek elbírálásával. A dékánhelyettes asszony kérése, hogy a hallgatói kérelmek pontosan tartalmazzák a kérelem alapjául szolgáló tényeket, és az azok alapjául szolgáló esetleges bizonyítékokat, továbbá, ha szükséges, akkor az oktató és a szakigazgató indoklással ellátott támogatását vagy elutasítását. Mivel a méltányosságot a hallgató családi és életkörülményeit befolyásoló rendkívüli és bizonyított tények és események indokolhatják, ezért ezen kérvények esetén nem lehet határidőt megállapítani. A kérelmet kizárólag NEPTUNON keresztül lehet leadni alap-, mester- és doktori képzéses hallgatók esetén is. Neptun/Ügyintézés/Kérelmek helyen található: „TáTK dékáni méltányossági kérvény” – „TáTK/request/dean”s claim equity” c. kérvényen. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a HKR 473. § (5) bekezdése alapján, méltányosság a hallgató tanulmányai során képzésenként három alkalommal lehetséges.  

Okirat másodlat / okirat javítása

Kérelem űrlap okirat másodlat kiállítására, hibás adatokkal kiállított okirat javítására

Kivételes tanulmányi rend

Neptunon keresztül beadandó kérelem alapján (2017/18/1-től)

Térítések

Térítési díjak a 2023/24-es tanévre

Training contribution and credit exceed for the academic year of 2023/24
Térítési díjak a 2022/23-as tanévre
Training contribution and credit exceed for the academic year of 2022/23
Térítési díjak a 2021/22-es tanévre

Training contribution and credit exceed for the academic year of 2021/22

Az ELTE-n meghatározott térítési és szolgáltatási díjakat összefoglaló dokumentum a 2023/24-es tanévre

Az ELTE-n meghatározott térítési és szolgáltatási díjakat összefoglaló dokumentum a 2022/23-as tanévre

Az ELTE-n meghatározott térítési és szolgáltatási díjakat összefoglaló dokumentum 2020/21-es tanévre

Önköltségek díjai + INYKH 2023/2024

Önköltségek + idegen nyelvi képzési hozzájárulás

Self support fee + English language curriculum development fee 2023/24
Önköltségek díjai + INYKH 2022/2023
Self support fee + English language curriculum development fee 2022/23
Önköltségek díjai + INYKH 2021/2022

Önköltségek díjai + INYKH 2020/2021

Önköltségek díjai + INYKH 2019/2020

Önköltségek díjai 2018/19

Intézményi tájékoztató

Intézményi tájékoztató 2023/24

Szakmai gyakorlatok Szakmai gyakorlatok leírása
Dékáni utasítás szakmai gyakorlatokról