Tanulmányi információk

Tanulmányi információk

ÜGYEK

DOKUMENTUMOK  

Tanulmányi és vizsgaszabályozás a távolléti oktatásra Az ELTE Hallgatói Követelményrendszer járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt távolléti oktatásra vonatkozó átmeneti sajátos szabályai 

 

Kiemelt szabályzatok az ELTE dokumentumtárából

ELTE TáTK Szervezeti és Működési Szabályzat

Hallgatói Követelményrendszer

Források, hivatkozások feltüntetése

Források, hivatkozások feltüntetése

 

Átjelentkezés más intézményből

Átvételi kérelem

Átvételi kérelem (angol)

Részismereti képzés / vendéghallgatás / felnőttképzési jogviszony

Kérelem részismereti képzésre / vendéghallgatásra / felnőttképzési jogviszonyra

Tutorálás / Honorácior

Tutorálást a HKR 26. §-a és 445. §-a alapján, honorácior státuszt a HKR 27/A-E. §-a és 445. §-a alapján lehet kérelmezni Neptunon keresztül.

Dékáni méltányosság

Tudnivalók a dékáni méltányossági kérelemmel kapcsolatban

Dékáni méltányossági kérelem űrlap

Dean's equity claim

Okirat másodlat / okirat javítása

Kérelem űrlap okirat másodlat kiállítására, hibás adatokkal kiállított okirat javítására

Kivételes tanulmányi rend

Neptunon keresztül beadandó kérelem alapján (2017/18/1-től)

Térítések

Térítési díjak a 2019/20-as tanévre 

Önköltségek + idegen nyelvi képzési hozzájárulás

Önköltségek díjai 2018/19

Önköltségek díjai + INYKH 2019/2020