Felvettek! – Információ elsőéveseknek

Kedves Elsőévesek! 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának minden oktatója és dolgozója nevében köszöntöm Önöket az egyetemi polgárok körében.

Beiratkozásukkal Magyarország legnagyobb hagyományokkal bíró felsőoktatási intézményének egyik fiatal, és 2003 őszén történt megalakulása óta dinamikusan fejlődő karának hallgatóivá váltak, ahol négy alap- és tizenkét  mesterszakunkkal egyedülállóan széles képzési kínálatot biztosítunk hallgatóink számára. Szombathelyi intézményünkben pedig két alapképzési szakon, valamint két felsőoktatási szakképzésen várjuk hallgatóinkat. Önök egy olyan intézményt választottak, amelyik nem elégszik meg azzal, hogy a hazai társadalomtudományok legértékesebb történeti örökségének birtokosa, hanem minden erejét latba veti, hogy javítsa helyzetét a társadalomtudományi oktatás és kutatás nemzetközi élvonalában is.

Hamarosan tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy a kemény tanulmányi követelmények támasztása mellett a Társadalomtudományi Karon oldott, nyitott légkör fogadja majd Önöket, amelyben kérdéseikkel nyugodtan fordulhatnak tanáraikhoz, akik nem csak a tanórákon, hanem akár informális folyosói beszélgetéseken is igyekeznek megosztani Önökkel megszerzett tudásukat.

Az egyetemista életmód nagyfokú szabadságot biztosít Önöknek, ami ugyanakkor felelősséggel is jár, hiszen maguk helyett senki sem fogja beosztani az idejüket: nem kényszerítjük Önöket egyes kurzusok elvégzésére, csak kivételesen kapnak házi feladatot, és nem fognak felelni az egyes anyagrészekből. Ugyanakkor kemény zárthelyiken és hatalmas tudásanyagot átfogó vizsgákon mérettetik meg az, hogy miként tudtak élni a megnyíló lehetőségekkel. Tapasztalni fogják azt is, hogy nem elégszünk meg lexikális tudásuk ellenőrzésével, hanem azt is elvárjuk, hogy a társadalom- és gazdaságtudományok művelőiként tegyenek szert az önálló kritikai gondolkodás képességére is, e nélkül ugyanis alkalmatlanok maradnának arra, hogy az egyetemről kikerülve igazi értelmiségi életet éljenek.

Tanulmányaik mellett az egyetemen és a karon rengeteg kulturális, sport és egyéb szabadidős program várja Önöket. Használják ki ezeket a lehetőségeket, hiszen ezekkel életük legszebb éveivé tehetik a nálunk töltött időt! Ismerjék meg hallgatótársaikat és oktatóikat, és kössenek olyan barátságokat, amelyek végigkísérhetik magukat egész életpályájukon!

Érezzék jól magukat az ELTE Társadalomtudományi Karának hallgatóiként, vegyenek részt közös programjainkon, és ne feledjék: az egyetem polgáraiként mostantól intézményünket Önökön keresztül is megítéli a külvilág.

Juhász Gábor
dékán

Kapcsolat

A beiratkozással kapcsolatos főbb tudnivalók a lenti, legördülő blokkokban olvashatóak.

Beiratkozással kapcsolatos egyéb felvilágosítást a Tanulmányi Hivatal nyújt ügyfélfogadási időben. 

Gólyatábor: információ várható augusztus elejétől

Információ az első lépésekről és az egyetemi szolgáltatásokról az ELTE központi honlapján: információ várható augusztus elejétől

Nulladik nap (nyílt nap) sajátos nevelési igényű hallgatóinknak: információ várható augusztus elejétől


Első évfolyamok beiratkozása – 2020/21-es tanév I. félév

Információ várható augusztus elejétől.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • Neptunból kinyomtatott beiratkozási lap (=szakkezdési nyilatkozat) és mellékletei
 • TAJ-kártya (eredeti és fénymásolat), amely a társadalombiztosítási azonosító jelet (9 jegyű) tartalmazza
 • Adókártya, (eredeti és fénymásolat), amely az adóazonosító jelet (10 jegyű) tartalmazza
 • 1 db fénykép: 4x4 cm-es fekete-fehér vagy színes igazolványkép
 • személyigazolvány (eredeti)
 • lakcímkártya (eredeti és fénymásolat)
 • nem magyar állampolgárságú hallgató esetén útlevél (eredeti) + tartózkodási engedély (eredeti és fénymásolat)
 • ALAPKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány (eredeti és fénymásolat)
 • ALAPKÉPZÉSEN: középiskolai bizonyítvány (eredeti és fénymásolat), ha felvételi pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak
 • MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél (eredeti és fénymásolat)
 • meglévő nyelvvizsga bizonyítvány (eredeti és fénymásolat)
 • megítélt többletpontot igazoló okirat (eredeti és fénymásolat)

Önköltséges képzésre felvett hallgatókra vonatkozó információk

2020/21-es tanévre vonatkozó információk 2020. aug. elejétől várhatóak.

A 2019/20. tanévre vonatkozó önköltségek és idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjak itt letölthetőek.

Információk az önköltség befizetési módjáról itt letölthetőek.

Befizetési határidő (HKR 470. §): Beiratkozáskor 50%-ot kell befizetni és igazolni, a fennmaradó 50%-ot pedig legkésőbb 2019. október 15-ig. Csökkentésre / fizetési haladékra vonatkozó dékáni méltányossági kérvény kizárólag Neptunon keresztül adható be, a kérvények augusztus 29-től érhetők el. DIÁKHITEL2 segítségével történő önköltség teljesítés szándéka esetén beiratkozáskor a szerződés másolatának bemutatása szükséges, fizetési kötelezettség ilyen esetben a beiratkozáskor nincs.

Önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatóknak várhatóan minden félévben pályázatot hirdetünk egyéb ösztöndíjra, amely a  szociális helyzet és a felvételi eredmény (2. félévtől az elért tanulmányi eredmény) alapján kerül megállapításra az intézmény saját bevételének terhére.
A 2019/20. tanév 1. félévére vonatkozó pályázatot várhatóan 2019. október 22-től november 20-ig lehet beadni, kizárólag Neptunon keresztül.
Korábbi félévek pályázatairól bővebben itt találnak információkat


Kreditátvitel

2020/21-es tanévre vonatkozó információk 2020. aug. elejétől várhatóak.

Korábban elvégzett tanulmányok alapján történő beszámítást, azaz kreditátvitelt Neptunon keresztül lehet kérelmezni 2019. aug. 30-tól szept. 15-ig. A kérvényhez csatolni kell a korábban elvégzett tárgy kreditigazolását, amely hitelesen tartalmazza a teljesítést és a tárgy tematikáját.