Bemutatkozik a TáTK

Bemutatkozik a TáTK

2015.07.23.
A Kar története
A szociológia magyarországi intézményesítésének igénye először 1900-ban és 1901-ben, a Huszadik Század c. folyóiratot és a Társadalomtudományi Társaságot alapítók és támogatók körében fogalmazódott meg.

Az intézményesítés legfőbb mozzanata: a diszciplina egyetemi szintű képzésének bevezetése ekkor még az egyetem ellenállásán megbukott. Később is csak rövid időre: 1918–1919-ben, 1942–1945 és 1946–1950 között sikerült a szociológiát tanszéki, illetve intézeti keretek között a felsőoktatásba bevezetni. Tartósan eredményes egyetemi szintű meghonosítása az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1966-ban létrehozott Szociológiai Kutatócsoport működésével kezdődött meg. Az 1966-os kutatócsoporttól számítva, ennek a fejlődési folyamatnak az alapvető szervezettörténeti állomásai a következők voltak:

1970: Bölcsészettudományi Kar: Szociológiai Tanszék
1989: ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ
2000: ELTE BTK Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ
2003: ELTE Társadalomtudományi Kar

A Társadalomtudományi Kar a mai formájában a társadalomtudományok igen széles körét fogja át a szociológiától a közgazdaságtudományig, a szociálpolitikától a nemzetközi tanulmányokig, a politológiától a szociálpszichológiáig, a kulturális antropológiától az egészségpolitikáig, a statisztikától a kisebbségszociológiáig. Ez a jelen. A Kar azon dolgozik, hogy kínálata a társadalomtudományok minden területét felölelje a tőle elvárható kiemelkedő színvonalon.