Doktori Iskola

Doktori Iskola

Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskola

Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskola

Küldetésnyilatkozat

Az ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola célja olyan kutatók, oktatók és szakemberek képzése és elindítása hazai és nemzetközi pályájukon,  akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggésükben, kulturális és történeti meghatározottságukban, szélesebb gazdasági, társadalmi és szociális beágyazottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében képesek látni és vizsgálni. Hallgatóinknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek önállóan végzett, innovatív megoldásokat eredményező kutatásra, valamint eredményeiknek a nemzetközi tudományos kommunikációs térben történő megjelenítésére, illetve kutatási eredményeik alkalmazására a társadalom hasznára. A Doktori Iskola programjai felkészítik a hallgatókat a tudományos fokozat megszerzésére, magas színvonalú kutatási, oktatási és gyakorlati tevékenység folytatására - mindezt tartalmi és formai összhangban a tudományos képzés nemzetközi sztenderdjével.

A Doktori Iskola nyitottan fogad minden hallgatót és oktatót etnikai és kulturális háttérre, világnézetre, politikai véleményre, fogyatékosságra, nemi hovatartozásra, önkifejezésre és irányultságra való tekintet nélkül, és nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést ezen szempontok alapján sem a hallgatók és oktatók, sem pedig a kutatási témák megválasztásában.

Mission statement

The Doctoral School of Sociology at the Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest educates researchers, lecturers and professionals according to the international standards of excellence in postgraduate education and prepares them for careers within or outside of academia in their home countries and internationally.

By the end of their doctoral studies, the students will be able to observe and examine social phenomena and their interconnections in their cultural and historical contexts, economic and societal embeddedness, as well as in the diversity of their possible methodological approaches. 

Students will have to prove their ability to conduct individual research resulting in innovative solutions, present their findings internationally according to the standards of scientific communication and apply their results for the benefit of society.

The Doctoral School welcomes every student, lecturer and research topic, and will not discriminate on the basis of ethnic or cultural background, political views, disability, gender identity, self-expression or sexual orientation.

Doctoral School of Sociology


Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hallgatók!

Az országgyűlés által a tegnapi napon elfogadott un. pedofília ellenes törvény összemossa a pedofíliát (amelynek esetében kiskorúak válnak erőszak áldozatává) a homoszexualitással és a nem önálló megválasztásával vagy meghatározásával (ahol két ember kölcsönös párválasztásáról, illetve egy személy önrendelkezési jogáról van szó, és nincsenek áldozatok). A törvény ezért megbélyegző és társadalmi csoportok elleni gyűlöletkeltésre alkalmas. Történelmi tapasztalatokból tudjuk, milyen szörnyű következményekre vezethet a politikai – jogi eszközökkel felkorbácsolt, az ország lakóinak egy beazonosítható csoportja ellen irányuló gyűlölet.

De azt is tudjuk történelmi tapasztalatokból, hogy a társadalomban felkeltett megbélyegzés, kirekesztés és gyűlölet – különösen, ha ennek eszközévé teszik az iskolarendszert és a médiát is – milyen gyorsan képes a társadalommal foglalkozó tudományokban megjelenni.

Ezért, mint a Magyarországon működő egyik legnagyobb társadalomtudósokat, egyetemi oktatókat és szakértőket képző doktori iskola vezetői, szeretnénk világossá tenni, hogy nálunk ez nem fog megtörténni. Ahogyan eddig is, ezután is szívesen látunk minden hallgatót, oktatót, témavezetőt, függetlenül attól, hogy az LMBTQI közösséghez tartoznak-e és nem alkalmazunk sem preferenciát sem diszpreferenciát az LMBTQI kutatási témák megválasztásával kapcsolatban.

Budapest, 2021. 06. 16.

Rudas Tamás
az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola vezetője
 
Orosz Éva
a Társadalom- és Szociálpolitika Doktori Program vezetője

Örkény Antal
a Szociológia Doktori Program vezetője

Csepeli György
az Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program vezetője

Majtényi Balázs
a Nemzetközi Tanulmányok Doktori Program vezetője


Profil

Képzésért felelős területi doktori tanács: Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács
Doktori iskola tudományterülete: Társadalomtudományok
Tudományág: Szociológiai tudományok
Kiadható fokozat elnevezése: PhD – Szociológia tudományág
Doktori iskola működési feltételét biztosító mesterképzés: Szociológia,  survey statisztika, szociálpolitika, szociális munka
Létesítés éve: 2000

A doktori képzésért felelős személyek

 • Prónai Csaba habil. egyetemi docens, dékán
 • Bódy Zsombor egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője, a Kari Doktori Tanács elnöke

A Szociológia Doktori Iskola törzstagjai

 • Barna Ildikó
 • Bodor Péter
 • Bódy Zsombor
 • Csepeli György
 • Fokasz Nikosz
 • Majtényi Balázs
 • Németh Renáta
 • Orosz Éva
 • Örkény Antal
 • Rudas Tamás
 • Takács Judit

A Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsának tagjai

Elnök: Bódy Zsombor egyetemi tanár
Belső tagok: Csepeli György professor emeritus, Fokasz Nikosz professor emeritus, Majtényi Balázs egyetemi tanár, Orosz Éva professor emeritus, Örkény Antal egyetemi tanár, Rudas Tamás professor emeritus
Külső tagok: Péli Gábor MTA doktora, Takács Judit, a TK kutatóprofesszora
A TTDT további tagja a doktoranduszok képviselője, aki TáTK-on működő doktori iskola aktív hallgatója