Doktori Iskola

Doktori Iskola

Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskola

2018.07.26.
Bemutatkozik az ELTE Szociológia Doktori Iskola

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hallgatók!

Az országgyűlés által a tegnapi napon elfogadott un. pedofília ellenes törvény összemossa a pedofíliát (amelynek esetében kiskorúak válnak erőszak áldozatává) a homoszexualitással és a nem önálló megválasztásával vagy meghatározásával (ahol két ember kölcsönös párválasztásáról, illetve egy személy önrendelkezési jogáról van szó, és nincsenek áldozatok). A törvény ezért megbélyegző és társadalmi csoportok elleni gyűlöletkeltésre alkalmas. Történelmi tapasztalatokból tudjuk, milyen szörnyű következményekre vezethet a politikai – jogi eszközökkel felkorbácsolt, az ország lakóinak egy beazonosítható csoportja ellen irányuló gyűlölet.

De azt is tudjuk történelmi tapasztalatokból, hogy a társadalomban felkeltett megbélyegzés, kirekesztés és gyűlölet – különösen, ha ennek eszközévé teszik az iskolarendszert és a médiát is – milyen gyorsan képes a társadalommal foglalkozó tudományokban megjelenni.

Ezért, mint a Magyarországon működő egyik legnagyobb társadalomtudósokat, egyetemi oktatókat és szakértőket képző doktori iskola vezetői, szeretnénk világossá tenni, hogy nálunk ez nem fog megtörténni. Ahogyan eddig is, ezután is szívesen látunk minden hallgatót, oktatót, témavezetőt, függetlenül attól, hogy az LMBTQI közösséghez tartoznak-e és nem alkalmazunk sem preferenciát sem diszpreferenciát az LMBTQI kutatási témák megválasztásával kapcsolatban.

Budapest, 2021. 06. 16.

Rudas Tamás
az ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola vezetője

Orosz Éva
a Társadalom- és Szociálpolitika Doktori Program vezetője

Örkény Antal
a Szociológia Doktori Program vezetője

Csepeli György
az Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program vezetője

Majtényi Balázs
a Nemzetközi Tanulmányok Doktori Program vezetője


 

A Szociológia Doktori Iskola 2000-ben jött létre Némedi Dénes vezetésével integrálva a korábbi intézmény keretei között 1993-ben Huszár Tibor által indított szociológia doktori képzést, illetve az 1995-ben, az országban elsőként megalakult Ferge Zsuzsa vezette szociálpolitika doktori képzést. Jelenleg az iskolában 4 képzési program működik, a két korábbi program mellett 2009-ben indult el az interdiszciplináris társadalmi kutatások program Csepeli György vezetésével.

A brosúra letöltése

A félév beosztása

A doktori képzés magas szakmai színvonalát karunk oktatói biztosítják, akik a különböző társadalomtudományi kutatási irányzatokban idehaza és külföldön széleskörű szakmai tapasztalatokkal és elismeréssel rendelkeznek.

A doktori képzés 2016 szeptemberétől megváltozott. Az eddigi 6 félév helyett 4+4+2 félévig tart és magában foglalja a disszertációs szakaszt is.

A doktori tanulmányok ideje alatt a hallgatóknak 240 kreditet kell teljesíteniük. A képzés alatt kredit három fő tevékenységért adható: I. tanulmányi munkáért, II. tudományos tevékenységért – melynek része a témavezetői konzultáció, a szakmai publikálás, illetve a tudományos konferenciákon való részvétel –, illetve III. az oktatási tevékenységért.  A doktori kurzusok célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, a kutatói, oktatói kvalitások továbbfejlesztése. A hallgatók kutatási témáikat egy-egy iskolateremtő tudósegyéniség irányítása mellett dolgozhatják ki. A tanulmányi idő alatt a hallgatók publikációs kötelezettségeik teljesítése, illetve tudományos konferenciák révén kapcsolódhatnak be a szakmai nyilvánosságba. A doktori iskola és oktatási programok rendszeresen szerveznek hallgatói konferenciákat, amelyeken alkalmat teremtenek a tehetséges doktoranduszok számára kutatási eredményeik ismertetésére és a tudósi habitushoz kapcsolódó készségek fejlesztésére.

A nemzetközi kutatási eredményeinek ismerete és alkalmazása minden doktorandusz esetében elvárás, ezért a doktori képzés legalább egy idegen nyelv magas szintű ismeretét kívánja meg a hallgatótól. Az egyetemi nemzetközi megállapodások és a témavezető oktatók széleskörű nemzetközi kapcsolatai révén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára lehetőség van külföldi kutatási programokban való részvételre is.

Profil

Képzésért felelős területi doktori tanács: Társadalomtudományi Területi Doktori Tanács
Doktori iskola tudományterülete: Társadalomtudományok
Tudományág: Szociológiai tudományok
Kiadható fokozat elnevezése: PhD – Szociológia tudományág
Doktori iskola működési feltételét biztosító mesterképzés: Szociológia,  survey statisztika, szociálpolitika, szociális munka
Létesítés éve: 2000

A doktori képzésért felelős személyek

  • Juhász Gábor habil. egyetemi docens, dékán
  • Rudas Tamás egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője, a Kari Doktori Tanács elnöke

A Szociológia Doktori Iskola törzstagjai

  • Barna Ildikó
  • Csepeli György
  • Fokasz Nikosz
  • Majtényi Balázs
  • Orosz Éva
  • Örkény Antal
  • Rudas Tamás
  • Takács Judit

A Társadalomtudományi Terület Doktori Tanácsának tagjai

Elnök: Rudas Tamás egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője
Belső tagok: Örkény Antal egyetemi tanár, Orosz Éva professor emeritus, Csepeli György professor emeritus, Fokasz Nikosz egyetemi tanár, Majtényi Balázs egyetemi tanár
Külső tagok: Péli Gábor MTA doktora, Szalai Júlia MTA doktora
A TTDT további tagja a doktoranduszok képviselője, aki TáTK-on működő doktori iskola aktív hallgatója