Kari kitüntetések

A Társadalomtudományi Kar több kitüntetéssel is elismeri a kar életében aktív szerepet vállaló, a kar hírnevét öregbítő polgárait, valamint a kiemelkedő munkát végző munkatársait. A díjak áltadására a tanévzáró, diplomaosztó ünnepségen kerül sor. 

 

A Társadalomtudományi Karért díj

A Társadalomtudományi Karért díj (korábban: a Társadalomtudományi Kar kitüntetése) adományozható a karral közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak, akik több éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Adományozható továbbá azoknak a személyeknek, akik a kar működését, presztízsének növelését tevékenységükkel jelentős mértékben segítették.

A Társadalomtudományi Karért díjban részesültek
2009/2010. Dr. Rudas Tamás egyetemi tanár, a kar volt dékánja
2010/2011. Vuray Ágnes gazdasági vezető
  Dr. Somlai Péter egyetemi tanár
2011/2012. Kovács Anna Sára, TáTK HÖK elnök
2014/2015. Dr. Tausz Katalin egyetemi tanár, a kar volt dékánja
2016/2017. Dr. Csepeli György professor emeritus
2017/2018. Dr. Németh Renáta habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, leköszönő dékánhelyettes
2018/2019. Dr. Nyilas Mihály ny. egyetemi docens, leköszönő tanszékvezető, volt intézetigazgató
  Vékony Edit, a Tanulmányi Hivatal vezetője
2019/2020. Dr. Papp Richárd habilitált egyetemi docens
  Vass Mária, a Gazdasági Hivatal vezetője

 

 

 


Lakatos László-díj

A Lakatos László-díjjal az ELTE Társadalomtudományi Kar az oktatási kiválóságot ismeri el. 

A Lakatos László-díjban részesültek
2018/2019. Csongor Anna mesteroktató
  Dr. Kopper Ákos habilitált egyetemi docens, tanszékvezető
 

Dr. Szabó Miklós adjunktus

2019/2020. Bulyáki Tünde tanársegéd
  Kende Gábor adjunktus
  Rényi Ágnes egyetemi docens, leköszönő szakvezető

Társadalomtudományi Kutatásért díj

 A Társadalomtudományi Kutatásért díjjal a kar munkatársainak kiemelkedő kutatási tevékenységét szeretnénk megbecsülni. 

A Társadalomtudományi Kutatásért díjban részesültek
2018/2019. Dr. Barna Ildikó habilitált egyetemi docens, tanszékvezető és intézetigazgató
  Gerő Márton tanársegéd
2019/2020.

Keller Márkus habilitált egyetemi docens 

  Kovács I. Gábor nyugalmazott egyetemi docens

 


Dékáni Elismerés

A Dékáni Elismerésben a Társadalomtudományi Karon kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó oktatást/kutatást támogató adminisztratív munkatársak részesülnek.    

A Dékáni Elismerésben részesültek
2018/2019. Fábiánné Borsós Gabriella tanszéki adminisztrátor
  Nagy Tímea informatikus könyvtáros 
2019/2020.

Takács Árpád tanszéki adminisztrátor

  Tilhof Alexandra informatikus könyvtáros 

 


2020.04.09.