Tiszteletbeli tanárok

Katz Czipora Katalin - 2012

Katz KatalinKatz Czipora Katalin és az ELTE TáTK Szociális Munka és Szociálpolitika tanszéke között az 1990-es évek közepétől kezdve élő az együttműködés. 2005 óta dr. Katz Katalin meghatározó szerepet tölt be az ELTE TáTK-n folyó, a szociális munka szupervízorait képző szakirányú továbbképzésben. Magas szintű és gyakorlatorientált oktatói tevékenységét kiemelkedő tudományos munkássága alapozza meg. 2003-ban szerzett PhD fokozatot. Három önálló könyve, több könyv-fejezet és számos, zömében angol és magyar nyelven megjelent tanulmánya nagy mértékben hozzájárult a szociális munka elméletének fejlődéséhez. 

Prof. Jon Van Til - 2011

John Van-TilProf. Jon Van Til nemzetközileg elismert kutatója, oktatója és szakmapolitikai alakítója az „önkéntes munka”, „civil társadalom” és „nonprofit szervezetek” témáknak. A rendszerváltás után önkéntesként részt vett a magyar civil és nonprofit szektor újjászervezésében. valamint a magyar nonprofit menedzserképzés megalapozásában. 

 

Németh László - 2010

Németh László 1993 óta tanít a Szociálismunkás-képző tanszéken. Munkájában fontos szerepet játszik jogelméleti kérdések tisztázása is. Rendszeres szereplője a hazai szakmai konferenciáknak, sok előadást tartott az elmúlt évek során. Részt vett a Családjogi Törvény kodifikációs munkájában, illetve annak gondozásában. Németh László aktívan részt vett a tanszék jogi tantárgycsoportjának reformjában a BA képzésre való átállás során.

2017.03.03.