Marie Skłodowska-Curie Actions Program – Vegyes házasság és etnikai identitás

Marie Skłodowska-Curie Actions Program – Vegyes házasság és etnikai identitás

2022.09.20.
Marie Skłodowska-Curie Actions Program – Vegyes házasság és etnikai identitás
Az ELTE Társadalomtudományi Karon újabb fontos kutatási projektnek ad otthont. 2022. október 1. és 2024. szeptember 30. között Lendák-Kabók Karolina a Vegyes házasság és etnikai identitás témában végez oktató- és kutatómunkát a Karon – Örkény Antal szupervíziójával – a Marie Skłodowska-Curie Actions Program támogatásával.

A projektről

A társadalmi kohézió és kapcsolat fontos elemei a többségi lakosság és az államon belüli etnikai kisebbségek tagjai között létrejövő vegyes házasságok, amelyekre a nemzetek és az kisebbségek közti feszültségek enyhítésének eszközeként tekintenek, vagy kritikával illetnek, és az asszimiláció, valamint az etnikai kisebbségi közösségek „rombolóit” látják bennük.

A vegyes házasságok társadalmi vonatkozásait, a családdinamikát és a családtagok identitáskonstrukcióját módszeresen még nem vizsgálták Közép-Kelet-Európában, illetve a Nyugat-Balkánon. Ezért a Vegyes házasság és etnikai identitás (Intermarriage and Ethnic Identity – IMEI – Project ID: 101068320 – IMEI – HORIZON-MSCA-2021-PF-01) elnevezésű projekt célja, hogy kielemezze az etnikai kisebbségi közösségek és a többségi nemzet tagjai közötti házasságok társadalmi hatásait Vajdaságban, Szerbia soknemzetiségű autonóm tartományában. Az IMEI-projekt az eddigi kutatási eredmények sorát bővíti a vegyes házasságok társadalmi hatásainak három – egyéni (mikro), családi (mezo) és társadalmi (makro) – szinten történő elemzésével egy jelentős mértékben többnemzetiségű földrajzi régióban.

A projekt az egyének szintjén a vegyes házasságokban élő partnerek etnikai és kulturális identitásának átalakulását tanulmányozza. Családi szinten az etnikai, vallási és kulturális jegyek generációk közötti átadásának folyamatait vizsgáljuk. Társadalmi szinten a vonatkozó és meglehetősen modern szerbiai etnikai kisebbségi politikák és jogi keretek működését, valamint ezeknek a vegyes házasságokra gyakorolt hatását elemezzük. A kutatás tágabb európai kontextusban is releváns, mivel kifejezetten a Vajdaságban élő magyar, szlovák és román etnikai kisebbségeket célozzuk meg, amelyek rokonállamai (Magyarország, Szlovákia, Románia) az Európai Unióhoz tartoznak. E kisebbségek tagjai gyakran rendelkeznek kettős – szerb és uniós – állampolgársággal, ezért A nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény és A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája, az Európai Unió kisebbségvédelmi politikáinak kulcstételei vonatkoznak rájuk.

Intermarriage and Ethnic Identity logo design: Attila Kapitány docens, Újvidéki Egyetem, Szerbia

A projekt honlapja

A kutatóról

Lendák-Kabók Karolina PhD a szerbiai Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának adjunktusa, BA- (2010) és MA-diplomáját (2012) a Jogtudományi Karon, PhD-fokozatát pedig a Társadalmi Nemek Központjában (2019) szerezte meg az Újvidéki Egyetemen. Az Egyetemi Interdiszciplináris és Multidiszciplináris Tanulmányok és Kutatások Központjának – UCIMSI – koordinátora volt a 2021 októberétől 2022 szeptemberéig tartó időszakban, amikor ideiglenesen átadta tisztségét, hogy megkezdje a Maria Skłodowska-Curie Program Posztdoktori ösztöndíjának keretében zajló projektjét (2022–2024). Kutatásainak középpontjában az etnikai kisebbségek helyzete, a nyelvi akadályok, a nemek közötti különbségek az akadémiai életben és az etnikai vegyes házasságok állnak. Az Ethnic Minorities in Serbian Academia: the Role of Gender and Language Barrier (Palgrave Macmillian) című könyve 2022-ben jelent meg. 2020-ban szerkesztője volt a Szerbiában élő kisebbségi magyar nők esszéit tartalmazó Üvegplafon? című kötetnek (Forum). A nemek közötti egyenlőség előmozdításáért Karolina elnyerte az Újvidéki Egyetem Anđelka Milić-díját (2022), valamint a fiatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájáért járó Kristálygömb díjat (2017). 2014-ben Nemzeti Kiválóság ösztöndíjat kapott Magyarországon, és részt vett a határon túli tehetséges kisebbségi magyar diákok számára meghirdetett hároméves magyarországi Collegium Talentum kutatási ösztöndíjprogramban (2013–2016). 2015-ben a Közép-európai Egyetem (Budapest, Magyarország), 2016-ban az University of Sydney (Ausztrália), 2018-ban az Université Paris-Est Créteil (Párizs, Franciaország), 2018-ban a Lausanne-i Egyetem (Svájc) és 2021 októberében a Purdue University (USA) vendégkutatója volt. 2019 márciusában meghívott előadó volt a Kyoto University (Japán) Graduate School of Letters Szociológia Tanszékén. 2019-ben az őszi félévben külsős kutató volt az ELTE Társadalomtudományi Karán (Budapest, Magyarország) a Délvidékért Kiss Alapítvány ösztöndíjával. Több mint 40 folyóirat- és konferenciadolgozat szerzője vagy társszerzője. Karolina három kiskorú gyermek édesanyja.

Karolina a 2022/23-as tanév őszi szemeszterében két kurzust fog tanítani a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetében: Vegyes házasságok a globalizált társadalmakban (magyarul); Intermarriages in the fabric of globalised societies (angolul).

Az ELTE ígéretes kutatója díj

Lendák-Kabók Karolina társadalomtudomány és gazdaságtudomány területén 2023. november 24-én elnyerte az ELTE ígéretes kutatója díját Vegyes házasságok és az etnikai identitás című kutatásáért. További részletek és díjhoz készült bemutatkozó videó itt megtekinthető.

A díjátadón készült videóinterjú Lendák-Kabók Karolinával itt megtekinthető.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Lendák-Kabók Karolina 2024-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia rangos, hároméves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Kutatási témája "Női szerepek a vegyesházasságban" ("Women's Roles in Intermarriages"), amelynek középpontjában a magyarországi és szerbiai szerb-magyar vegyesházasságok állnak, különös tekintettel a nemek közötti különbségekre.

A nyertesek névsora itt megtekinthető.

A projekthez kapcsolódó események

A projekthez kapcsolódó publikációk