Tehetségből fiatal kutató – EFOP 363

Tehetségből fiatal kutató

ESZA logó

A projekt adatai:

A projekt címe: "Tehetségből fiatal kutató" A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban

A projekt azonosítója: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007

Főkedvezményezett: Budapesti Corvinus Egyetem

Konzorciumi tagok: Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem

Megítélt támogatás: 1.806.750.000  Ft

Ebből az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatása: 279.174.176 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett időtartama: 2017.09.01 – 2022.05.31

A projekt honlapja a Budapesti Corvinus Egyetemen

 

A Társadalomtudományi Kar részvétele: 

Az ELTE Társadalomtudományi Kar részt vesz a "Tehetségből fiatal kutató" – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítójú projektben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Debreceni  Egyetemmel és a Pécsi Tudományegyetemmel partnerségben benyújtott sikeres pályázata számára közel 1,8 milliárd forint támogatást ítélt meg. A projektben karunk mellett részt vesz az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, a két kar együtt közel 280 millió forintot fordíthat majd az alap- és mesterszakok, valamint a posztgraduális képzések fejlesztésre. A projekt intézményi szakmai vezetője Szabari Veronika. 

A 4+5 éves program átfogó célja a társadalomtudományi képzési terület kutatási, fejlesztési és innovációs potenciáljának, illetve eredményességének javítása a részt vevő egyetemek doktori iskoláinak fejlesztésén és a magasan képzett, kutatói kompetenciákkal felvértezett, produktív tudományos-kutatói utánpótlás biztosításán keresztül. Ennek érdekében a projekt három fontos célt kíván elérni:

- A Doktori Iskolákban a fokozatszerzések számának és a tudományos teljesítménynek a növelése, továbbá a kutatói utánpótlás szakmai felkészítése,

- A tudományos-kutatói utánpótlás biztosítása és a doktori programok létszámnövelése érdekében a tehetséges hallgatók tudományos tevékenységeinek támogatása,

- A kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése céljából a kutatói közegek fejlesztése és a kapcsolatháló bővítése.

 

Beszámoló tevékenységeinkről: 

A projekt nyitókonferenciája 

Országos adatelemző verseny 

"Csak egy jelet adok a gépnek? A digitális társadalom kihívásai" diákverseny  Nyertesek

Kari pályázat oktatóknak és PhD hallgatóknak kutatási, szakmai tevékenységek támogatására 

A Doktori Iskola 2017 évi évkönyve 

Media Challenges in Times of Crisis—Lecture by Professor Georgios

Pleios Children’s Agency and Social Actorship—lecture by Jo Moran-Ellis

Cohabitation experience and change in attitudes—lecture by Martin Kreidl

German refugee politics: lecture by Louk Hagendoorn

Egyéb ösztöndíj kutatási és idegen nyelvű publikációs tevékenység támogatására PhD hallgatóknak

Science-to-Business workshop

Egyéb ösztöndíj fokozatszerzés megkönnyítésére PhD hallgatóknak

Előadássorozat a korábbi évek legjobb TDK dolgozatairól:  Terék Balázs: Goethe Intézet: Puha hatalmi projekció vagy konzisztens normatív hatalom?

Kari TDK konferencia 2018

Életutak, mozgásterek // ARTSZ Konferencia 2018

Az ELTE TáTK kutatócsoportjának részvétele a Krétai Egyetem nyári egyetemén

Kari utazási pályázat kutatási és szakmai tevékenységek támogatására 2018/2019 I. félév

Konferencia: The Challenges of Future to the Social Sciences

TÁRSADALOMTUDOMÁNY VS. NAGYVILÁG — Betekintés az ELTE Szociológia Doktori Iskola hallgatóinak kutatásaiba (Kutatók Éjszakája 2018)

A Társadalomtudományi Kar utazási pályázata 2019. 

Idő van! Az ELTE Társadalomtudományi Kar diákversenye  Nyertes pályaművek

TDK konferencia - 2019 tavasz 

Családban marad - az ELTE Társadalomtudományi Kar diákversenye

Szavakba öntött világ - verseny mesterszakos és PhD hallgatóknak

Szavakba öntött világ - eredményhirdetés

TDK konferencia, 2019 ősz  

TDK nyertesek 2019 ősz

Kényszeregyüttélés - menekültintegrációs folyamatok a krétai társadalomban. Nyári iskola PhD hallgatóknak

Tereplátogatás Tomoron és Taktaszadán a roma közpolitika témájában 

ELTE TáTK Nyílt Nap 2020. 

A Társadalomtudományi Kar utazási pályázata 2020/1.

Workshop on the Concept of Quality for Big Data

A Társadalomtudományi Kar utazási pályázata 2020/2. 

TDK konferencia, 2020 tavasz

TDK eredmények, 2020 tavasz

A Társadalomtudományi Kar "utazási" pályzata

Pályázat kutatási és publikációs tevékenység támogatására PhD hallgatóknak 

Járványon innen és túl - az ELTE TáTK diákrversenye 

A Járványon innen és túl diákverseny díjazottjai 

TDK konferfencia, 2020 ősz

TDK eredmények, 2020 ősz

Egységesülő Európa?! adatelemző verseny

2020-ban az EFOP 3.6.3. projekt támogatásával megvalósuló fejlesztések és kutatások

A Társadalomtudományi Kar "utazási" pályázata

Válaszutak minikonferencia (Angelusz Róbert Szakkollégium)

Kötő-Jelek 2021

Kari TDK konferencia 2021 tavasz TDK eredmények 2021 tavasz

Az Angelusz Szakkollégium XVII. éves konferenciája 

 

2018.10.30.